OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Kaubandushoone Metallkonstruktsioonid ja detailid Loputusvee kulumõõtur Kaitseklapp Pumbad Palidki linna tänavad Liitumisühendus Ristmik

27
Lõokese elamurajoon Punamäe kordoni väikesadam Võnnu aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla müratõkkesein Illuka staadioni tribüün Korterelamu Korterelamu Veeriku alajaam Korterelamu Elamurajoon Veekeskus Ekstuuder Muuga sadama pääsla Elektripaigaldised

26
Kärla aleviku kaugküte Äripindadega korterelamu Virtsu sadam, kai nr 6 Kuusalu pastoraat Rehvide hooajaline hoiustamine ja vahetamine Infokaitseteenus Konsoolriiulid Mustvee sadam Teeäärsed kännud Elektroonilised valvesedamed Politseiaed Hiiu tänav Ühisveevarustus ja -reoveekanalisatsioon

25
Korterelamu AÜ Ivuška ja sellega piirnev maa-ala Narva haridusastused Mammu veisefarm Elamud Elamud, haagissuvilate parkimisplats, kauplus Jaamamõisa AJ F3 Vihtla saun Olmejäätmete, kartongi, paberi, klaasi ja kile väljavedu Uhti küla soojusmajandus Allika farm Kaugloetav veearvestusteenus

24
Lasva uus lasteaed Taheva valla veetorustik Vassivere-Aukamäe tee Põltsamaa reoveepuhasti Kuressaare linna tänavavalgustus Valga-Uulu maantee Müratõkkesein Pikkjärve ja Kaarepere külade ÜVK Ajutine parkimisala Alajaam ja elektrivõrk 110 kV jõutrafo Korterelamu liitumine Elamurajoon Tuletõkkeuksed

21
Võsukese Lasteaed Treipink Koikse mahasõidud Kudruküla linnaosa prügila Elektriliitumine Akude käitlemine Puhja 110/15/6 kV alajaama 15 kV ja 6 kV jaotusseadmed Liitumisühendus Elektritööd Tee nr 45 Võõpsu-Värska, tee nr 63 Karisilla-Treski Õppehoone

20
Varja tuulikupark Ridaelamu Puurmani paisu kalapääs Põltsamaa Ametikooli õppekompleks Peakaitsme nimivoolu suurendamine Lao- ja kontorihoone Õendus-hoolduskodu Kuusiku lasteaed - päevakeskus

19
Tribüünid Projektorid Pargi tänav Rõuge aleviku puurkaev-pumpla Dubleeritud andmemassiiv Oruveski AJ F2 Autokütus Peningi mõisapark

18
Tootmishoone Kulumõõturite ühendamine ja paigaldus Ventilatsioonisüsteem Äärik Konveieri raamid Elektriaparatuuri ja -varuosad Põleti Kadarbiku alajaama F2 Elamurajooni elektrivarustus F-Secure Messaging Security Gateway Inbound Protection riist- ja tarkvara Kuusiku katsekeskus Sõrestikmast

17
Lastemänguväljak Metsa lageraie Tallinna Tehnikakõrgkool Ostukeskus Äri-kortermaja Lääne-Virumaa lumetõrjetööd Hoolekandeküla Rutiku kaevandusjäätmehoidla Soosepa reoveekanalisatsioon Tallinna Kopli Ametikool

14
Munalaskme Hooldekodu Puurkaevud Loona mõis Paadid, paadimootorid Kontoritehnika Prügi koristamine Kaitsme nimivoolu suurendamine Koristusteenus Patrullteenus

13
Elamurajoon Ärihooned, korterelamud Tootmishoone Kondensatsioonikuivati Meka/Obo kinnitusvahendid Seadmed Tööpingi hooldus Jäätmejaam Elamud Taru alajaam Mikroskoobid Teekatte märgistustööd Kogumisaiakomplekt Räpina puhke- ja virgestusala Diagnostilised ultraheliaparaadid

12
Äripindadega korterelamu Ärihooned Koidula sild Elektriliitumine Koroona kaamerad Karjääride revisjon Server Gudronaator

11
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Tootmishoone Suruõhupuhuri jaoskonna ruumid Valvesüsteem Dataprojektorid Hoolduskoristusteenud Jaotuspunkt Võrgu keskseadmed Veoteenus Kaitseväe keskpolügoon Liitumisühendus Liiklusstendid Klubihoone Parkla Eesti Tervishoiu Muuseum

10
Hertu küla joogiveevarustus Komplektalajaam Hellamaa laululava Elektrivarustus Väikese viigi haljasala Kergliiklustee Kämpingud, puhkemaja Korterelamud Lasnamäe saun Lisaseadmetega ratastraktor Patrull- ja mehitatud valveteenus Turismimessid ITB 2015

7
Variku puurkaev-pumpla Ketaspöördesulgur FIA instrument Projektorid

6
Kergliiklustee Tootmishoone EDHS Amphora Küttekaablite elektrivarustus Tsingitud astmed Prügišaht Verekülvipudelid, lisandid ja kulutarvikud Soojenduslauad Kastani tee veetorustik Looduskaitsetööd Kärla valla teed Kerghallid

5
Pingutusklambrid Võrepuhastamise masina varuosad Hüdrotõstuk Koonused Iseteeninduslik autopesula Tänavavalgustusmast Keskpinge kaablid 0,4-35kV liinikoridorid Madalpinge liitumine Elektriliitumine Loodushariduskeskus

4
Tänavavalgustus Majandushoone Frontaallaadurite varuosad ja remonditeenused Küttekollektortorustik Soodla liivakarjäär Erimärgistatud kütteõli Elektrivarustus Elektrivõrguga liitumine Tarkvaralitsentsid Muuga sadama tuletõrjeveetorustik Bürookaubad Tugimaantee 21 Rakvere–Luige

3
Turu alajaam Turismikompleks Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustik LNG gaasitorustik Kompressorjaam Väikesadam Autokütus Kaevise purustamine Elektriliitumine