OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Sade- ja drenaaživeesüsteemid Põltsamaa jõgi Rääbisefarm Haabneeme staadioni parkla Soojakud Riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri Liitumisühendus

30
Elektriliitumine Kahala järv Porissaare turbatootmisala Tööstusjäätmete prügila Misso aleviku osa detailplaneering Sadeveetorustik, imbkaev HP arvutivõrgu seadmed Hooldus- ja remonttööd Äri- ja tootmishooned Maimsaare F2 Kasemetsa parkla Liepaja vanglakompleks Sokumäe maaparandussüsteem Generaator Autokütus

29
AutoCAD tarkvara Tallinna Seli lasteaed Elamurajoon Hatu peakraav Särevere sild Germaani-romaani osakonna õppehoone Sikupilli kaubanduskeskus Teeäärte niitmine Teeäärte niitmine Traktorite hooldus- ja remonttööd Teeäärte niitmine Teeäärte niitmine Teeäärte niitmine Järvere vee- ja kanalisatsioonirajatised Biomeetria arendusvahendid ja algoritmid

28
Elamud Kultuurikeskuse välilava Tulekahjusignalisatsiooni süsteemide hooldus Laohooned ja hoidla Kilingi-Nõmme - Riia TEC-2 330 kV õhuliini trass Eluruumidega ärihoone, elamud Äri- ja tootmishooned Riigitee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa, riigitee nr 1 Tallinn - Narva ristmik Alam-Pedja looduskaitseala Raadioseadmete andmekogu Veskitaguse AJ F2

23
Kirepi maaparandussüsteem Sangaste lossipark Üksikelamud Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Korterelamu Kaubanduskeskus Gaasitrasside vaatlus Orina mõis Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldus Oru SPA Peente osakeste fraktsioon ja keemiline koostis Hapniku ja lämmastiku kärud Teeäärte niitmine Sadama päästemaja Arvutivõrguseadmed

22
Äri- ja büroohoone Rauduks tootmishoone Microsofti SCCM ülevaate teenus Lihv-lõikekettad Lammutustööd Õhusaaste modelleerimine

21
Üksikelamud Kumm Ärihoone Laudahoone lammutamine Kulumiskindlad terased Energiamärgised Muhvide komplekt Eramu Turismimess ITB 2016 Laboratoorne lõugpurusti Los Angelese katseseade Killustiku kulumiskindluse katseseade Jänese – Nurme 10 kV fiider Hooneautomaatikasüsteemid

18
Kohtla-Järve linnavalitsus Imavere Vallavalitsuse haldushoone Kalmistumaja Teraspoogen Välisuksed Trükkimisteenus Korterelamu Äriruumidega korterelamu Ärihooned Röa farm Ridaelamud Riiklik Teeregister Videoülekande teenus

17
Pilve tänav Tõmbeventilaator Tööstusmüra mõõtmine Diagnostika Polümeer Pereväljakud Kirmsi AJ F1 ja F4 Puhkemaja Videosüsteem ja valvesignalisatsioon Korterelamu Kiudpindamine Canton Fair 2016 mess Fotokaamera Lai- ja kohtvõrkude haldusteenus Trükiteenus

16
Salinõmme sadam Elamud Korterelamu Pilli elurajoon Aku Elektritööd Vaatlusarvutid

15
Clemco, ASAHI seadmed Tartu lasteaed Midrimaa Büroo- ja laohoone Suspensioonikogur Ülekütmiskolle Kauplusehoone Hora varuosad PVC kerghall Pillapalu maaparandussüsteem Ajakirjade trükiteenus Jäätmevedu Elektritööd Hääljuhtimissüsteemi serverid Kiiruskaamerate liitumisühendus Tarbijakaitseameti tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteem

14
Mölla tänava elamupiirkond Korterelamud Elamu-ärihoone Paljundamine, printimine ja skaneerimine Korterelamu Soojustoodang Veeteenus Viilhall Karjaküla reoveekogumisala Mustamäe, Nõmme ja Põhja-Tallinna lasteaiad Hoonekompleksi lammutamine Müügisüsteem Tänavavalgustuse hooldustööd Kompressorite hooldus Puuetega inimeste transpordi infosüsteem Äri- ja eluhoone elektrivarustus

11
Elamud Õppe- ja spordibaas Elamud Omron seadmed Narva jõe kanjon Maagaas Narva kutseõppekeskus Tammneeme ranna-ala Avariiremondi ja -hooldustööd Perajärve fiider 3 ja liitumisühendus Parkla sadevee kanalisatsioon Ingliste haridus- ja kultuurikeskus Järjekorrasüsteem Elektrooniline dokumendihaldus Eesti Haigekassa e-teenused Pirita Linnaosa Valitsus Stereofotogramm-meetriline kaardistus

10
Logistikakeskus Jõulukaunistused Korterelamu Kaubandushoone Teknoware aku Värvid Eaton seadmed Impulssandur Trükiteenus Parkimisautomaatide toide Korterelamud Kaitsme nimivoolu suurendamine Ioniseeriva kiirguse registreerimise seade Suurepsi karjääri tee KIK andmesüsteem Kiili Leht Tarkvaraarenduse konsultatsioon Rakenduse "eKredEx"

9
Rocca al Mare kaubanduskeskuse laiendus Kirjutusseadmed Korterelamud Korterelamu Päovere AJ F3 Lelle-Viljandi FOK trass Võru linna soojusmajanduskava Kaugküttepiirkondade soojusmajandus BEJ elektriliste koormuste keskus Riigitee nr 19331 Rannametsa-Ikla Riigitee nr 11127 Kaunissaare–Kehra Tänavavalgustus Jalg- ja jalgrattatee Rannaküla vee-ja kanalisatsioonisüsteemid Gaasi jaotustorustik Sõiduautode selvepesula Ruhnu kordon Loomaveohaagis Lokaalvõrgu seadmed

8
Soojamajanduse arengukava Äripinnaga korterelamud Remonttööd Büroo- ja laohoone Laohooned Hooldustööd Ohtlike jäätmete käitlemine Elektripaigaldis Võrgu ümberehitus Vedelikkromatograaf Microsoft Premier teenus

7
Turvateenus Tehnosüsteemid Haljasalad Valga-Petseri magistraalkaabel Korterelamu Jakobi tn T1 parkimisautomaadi elektriliitumine Büroohoone Bürohoone ja laokompleks Ventilatsiooniseadmed PV päikesepaneelid Infosüsteemi äri- ja eelanalüüs Kompleksseire Saarejärvel Infosüsteem SAP FIORI Hakkepuit Elektritööd

4
Büroo- ja eluhoone Autoremondi hoone Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee Seinapalu maaparandussüsteem Heakorratööd Ühtne piletisüsteem Lao- ja büroohoone küttesüsteem Tallinna välireklaami- ja teabekandjate andmekogu Tallinn AJ 44 Balti EJ katlamaja Motell Kruusa 0,4kV õhuliini F17 Metalltooted Metalltooted

3
Büroo- ja tootmishoone Lasteaed Korterelamu Kalju alajaam Taadikvere ühisveevärk Nõmme küla puurkaev-pumbamaja Elektriliitumine Rehvid Kõrgusvõrk Ühistranspordi Infosüsteem Infoteatmiku trükkimine Veoauto rentimine

2
Kaabel Kaabliühendus Rahti varuosad Muuga sadama kai nr 9a Maantee nr 11263 Kaberla-Kaberneeme Paide linna kalmistud Kauplusehoone Liikuvusuuring Esmatasandi tervisekeskused Kivioja maaparandussüsteem Konju maaparandussüsteem Turu tänav Tõrva depoo SQL andmebaasid Hooldus- ja remonttööd Pesumasin-tsentrifuug Tartu gaasijaotusjaam Järelhaagis

1
Kergliiklustee Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenus Jäätmevedu Korterelamu Tootmishoone Korter Elamud Geelakud IR spektromeeter SLES litsentsid Tulekahjuteate edastusteenus Microsofti tarkvaralitsentsid Ellamaa 110/35/10/6 kV alajaam VmWare litsentsid Timmermanni AJ F3 Tootmis- ja olmehooned Puuvillast puhastuskalts Elektriliitumine madalpingel