Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Inju lastekodu uus perekompleks Kruusateed Uustalu tänav Riigimaantee nr 11115 Kurna-Tuhala Hooldekodu Kareda valla üldplaneering 2017 aastani Koskla tänav Koigi valla üldplaneering aastani 2015 Sillamäe lasteaedade tuletõkkeuksed Riigivara võõrandamine Vaki sild

29
Sõnnikuhoidla Lepistu Põhikool Sillamäe linna teed (ehitusjärelevalve) Parkla ja kõnniteed Sepo alajaama pingeprobleem Korterelamu ja ärihoone Holstre-Polli tervisekeskuse peahoone Luunja ladude parkla ja drenaaž Sillaotsa fiider 3 Elektrivarustus Andiküla TP fiidrid 1 ja 2

25
Linnakohtu hoone Nõmme tee Elamud Papli alajaama piirkond Metallkonstruktsioonide korrosioonivastane kaitse Vana laohoone Heitvee ja soojavarustuse torustikud Rikastusvabriku metallkonstruktsioonid ja seadmed Ihaste põik tänav

22
"Meie aed" alajaama 10 kV õhuliin Laheda valla üldplaneering Kaugküttetorustik Vilaski sild Tartu piirkonna JK vahetus

19
Bioetanooli tehas Tänavate taastusremont Narva lasteaedade tualetid ja nõudepesuruumid Tehase transpordiinfrastruktuur Atlantise randumissild Veetorustikud Töökohaarvutid ja monitorid

18
Sõmerpalu motokompleks Pargitaguse veetrass Ratva küla joogiveetrass Olmehoone ja garaaž-töökoda Varemed Ärihooned Side- ja signalisatsioonikaablid Eakate päevakeskus Pajuste alajaam Tuuliku alajaama fiider 1 Lambasaare 10 kV haruliin

17
Saatse Muuseum Adavere Lihatööstuse tootmishoone Alajaam nr 608 Autotöökojad Mänguväljak Elektripaigaldis Mänguväljak Korterelamu juurdeehitus Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt: reoveepuhastid Autopesula Kotka 10 kV maakaabelliin Toitekaabel Liitumisühendus Järvevana tee raudtee ülesõidukoht Liimi alajaama fiider 14 Suurerahnu KAJ Äri- ja büroohoone

16
Tartu teed

15
Pihlaka ratsamaneež Noortemaja Kalina küla veetrass Sademevee pumbad

12
Kalamaja park Tamme staadioni kompleks Väikeelamurajoon Ida-Virumaa tolmuvabad teed Elektripaigaldis Squashihoone Kaitseliidu kompaniikodu Paisumaa alajaama fiider 2 Elektripaigaldis

11
Merivälja 2 elamukvartali infrastruktuur Laekvere Rahva Maja Kuusalu liivamaardla Kiirustõkendid Spordihoone-raamatukogu Balti elektrijaama põhja autotee Ahtme elektrijaama jäätmekäitlusseadmed Balti elektrijaama korsten nr 5 Sillamäe linnaskeem Rakke kirik Vanurite turvakodu

10
Liitumisühendus Järveküla tee ja L.Koidula tänava kergliiklustee Tooma sild Tootmis- ja laohoone Kleini fiider 3 Hoonete lammutus Maxima kaubanduskeskus Kauplus-ja majutushoone Jalakäijate sild Rannakaluri talu Rikastusseadmete varuosad Jaruska sild Puhkeala Kooli TP fiider 3 Restoran ja külalistemaja 10 kV liin ja alajaamad Jaotuskilpide vahetus Kaupluse laiendus Jaotuskilpide vahetus Maa mõõdistamine

9
BAUHAUS kauplusehoone Hotell Viru kaevanduse 2. pumpla torustikud Pajaka karjäär, Vahastu kruusavall Kambja järv Korterelamu Elamud Kaarma broilerifarm Rävala puiestee Vee- ja kanalisatsioonitorustik Matkarada A.Vabbe, K.Liimandi ja A.Johani tänav Mööbel Põltsamaa Ühisgümnaasiumile Äri-elamuhoone Mänguväljak Mahu väikesadam Jahilossi tee Riigimaantee nr 19203

8
Veekogu Keskaegse miljöö ja arhitektuuriga küla Tootmis-ja büroohoone Assamalla farmi laiendus Tapa raudteeviadukt Tartu mnt välisvalgustusvõrk Looduskeskus

7
Roela noortemaja

5
Ärihoone Viadukti põhjaring Kauksi külakeskus Korterelamu Äri- ja tootmishooned Liivaküla seltsimaja ja puhkeala

4
Bussiootepaviljonid Puurkaev Viljandi Maakonnahaigla Aravete soojatrass Rakvere planeeringute avalik kaardirakendus Peremänguväljak IBM Lotus ja Rational litsentsid Riigivara võõrandamine

3
Räägu pargi valgustus Tootmishoone Tondi jaamahoone Turuplats Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneering Mänguväljak Seiklusrada Kaunase pst veetorustik Elektripaigaldis Alajaamade akupatareide vahetus Lossikompleks Pansionaat Kohtla-Järve ja Kiviõli kanalisatsioonivõrk Õppe-, puhke- ja külakeskus Laululava Moodulparkimismaja Pääsküla loodusõpperada Tankla ja ärihoone Palgiplats ja muda komposteerimise väljak

2
Elamukrundid Puhkebaasi liitumisühendus Kirovi 0,4 kV kaabel Presidendi kantselei administratiivhoone Lääne maakonna veejuhtmed Reiu bussipeatuse valgustus Kõrvalmaantee nr 12113 Müügikiosk Hiiu maakonna veejuhtmed Tartu tänava 0,4 kV õhuliin Topsu alajaama fiider 1 Aasa alajaama Jaame fiider Puhmu alajaama Lepa fiider Kontori elektripaigaldis Narva-Jaanilinna kindluste ansambel Viru raba torn Torgu valla sisemaa osaüldplaneering Mošee Elamu- ja ärihooned Ärifunktsiooniga korterelamu

1
Adavere lasteaia mänguväljak Laurentsiuse seek Tõllapulga tee, Uulu kooli ümbrus Kergliiklusteed Ninasi kordonihoone Kergliiklustee Eesti ja Balti EJ katla- ja turbiiniseadmete soojusisolatsioon Sotsiaalmaja Laimjala valla üldplaneering Pansionaat