Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Elektrivarustus ja seadmed Jäätmekäitlus Elamud ja majutus Vesirajatised ja maaparandus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Elamud ja majutus Teed ja liiklus Vesirajatised ja maaparandus Elamud ja majutus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned

30
Teed ja liiklus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Energia ja küte Teed ja liiklus Teed ja liiklus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Sakraalehitised Tehnovõrgud Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus

29
Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Teed ja liiklus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Äri- ja haldushooned Teed ja liiklus Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Tehnovõrgud Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed

28
Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Hanked ja teenused Energia ja küte Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Energia ja küte Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Tehnovõrgud

25
Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Äri- ja haldushooned Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Sadamarajatised Äri- ja haldushooned Elektrivarustus ja seadmed Riik ja riigikaitse Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed Hanked ja teenused Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed

24
Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Vesirajatised ja maaparandus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Tehnovõrgud Teed ja liiklus Energia ja küte Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

23
Teed ja liiklus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Energia ja küte Tehnovõrgud Elamud ja majutus Teed ja liiklus Tervishoid ja hoolekanne Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Teed ja liiklus Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve

22
Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Teed ja liiklus Energia ja küte Teed ja liiklus Tervishoid ja hoolekanne Tervishoid ja hoolekanne Teenindus, kaubandus ja toitlustus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Põllumajandus ja loomakasvatus Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Tehnovõrgud Tehnovõrgud Teed ja liiklus

21
Hanked ja teenused Elamud ja majutus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Elamud ja majutus Muinsuskaitse Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Elamud ja majutus Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Hanked ja teenused Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus

18
Saku Gümnaasiumi algkool Alajaam Kotka reoveepumpla Narva Haigla Betoonvann Elektrivarustus Päikese-elektritoitesüsteemid Metsateed Hakkepuit Helme aleviku tänavavalgustus Vana-Koiola hooldekodu Viru tänav Puidugraanulid Puidugraanulid

17
Jaska sild novelLinna küla kergliiklustee Äri- ja tootmishooned Mäetaguse valla maanteed Kaevandus Tarvastu linnamägi Soode veerežiim Ülekäigukohad Elva Lasteaed Õnneseen Tori rahvamaja Multifunktsionaalne spordiplats Elektriliitumine Turvateenus Vooluhulgamõõjad Väljataguse tänav Äripindadega korterelamud Metsateed Võrgu ümberehitus Elektrivõrgu ümberehitus Keskpingevõrk

16
Kohtla-Järve tööstusala teed Hakitud jäätmepuit Jäätmejaam Lubja tee Riiasöödi tee Tehnoülevaatuspunkt ja logistikakeskus Mustamäe Tervisekeskus EEJ kütuse etteandeliin Lalsi I fiider 1, Lalsi II fiider 4, Odiste fiider 2 Metsateed Välitribüün Portatiivne väljatõmbeventilaator Elektrimootorite rihtimisseade Teisaldatav varjualune, joogivee transpordimahuti Ehitus- ja tarbekaubad Viljandi-Vardi 15 kV fiider Raasiku Põhikool ja Raamatukogu

15
CNC töötlemiskeskuse tõstemanipulaator Tallinna maantee Pirogovi plats Paisumisvuuk Ehituskaubad Tiibuste asendamine Tootmishoone Kaldtee Tankla Kergliiklustee Kose- Kose-Uuemõisa kergliiklustee Rõugu tänava kergliiklustee Liivi Päevakeskus Korterelamud Kostivere ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi OVJ Valga kesklinna kuurid Kose-Risti F-2; Kiviloo-2 F-1; Tuulimä Nõmme Põlvkondade Maja Tööstus- ja sadeveekanalisatsioon Linda, Tuuslari, Salme tänavad

14
Soojusvahetite puhastamine Ventiilide vahetus Iru Elektrijaama otseliini alajaam Speedglas filtrid Apteek Tanklapood Äri- ja puhkehooned Värska sadam ja promenaad Elamud ja bussiootepaviljonid Helikopterite maandusmisplats Lasnamäe lasteaiad Kivivillakoorikud Pihlaka, Kreegi tänavad Riisipere lasteaed Korterelamu Ventilatsioonisüsteemide hooldus Ülejõe tänav Ülesõidu ehitus Liikuvusuuring Rae valla põhjapiirkond Korterelamu

11
Tänavavalgustustööd Haldus- ja korrashoiuteenus Odra fiider 7, Ässi fiider 3 Saviaugu fiider 2 ja 4, Pilistvere fiider 6 Sammuvate ekskavaatorite plokid Ääre, Opmanni, Mikumäe alajaamad Kadastiku karjääri koristamine

10
Pikk tänav Elamud ja ärihooned Uurimistööd Spordihooned, hotell Venteri tee Sargvere keskushoone Kadrioru kaugkütte võrgupiirkond Kergliiklusteed Lasteaedade territooriumid Parkla, kõnnitee Rannavärava-Ohepalu, Vohnja-Ohepalu tee Turba käsipuur Keskküla tänav Türi Ühisgümnaasium Toorkumm

9
Libedusetõrje sool Diiselgeneraatorid Üksik- ja korterelamud Erahooldekodu Kehra raudteejaam Sutlema-Hageri-Kohila kergteee Üliõpilaselamu Jalg- ja jalgrattatee Tänassilma jõe lamminiidud Elektriliitumine Liitumisühendus EEJ tuhaärastusteenistuse administratiivhoone Koosa piirkonna teede talihooldustööd Välgi piirkonna teede talihooldustööd Tatra-Otepää-Sangaste maantee 6 kV õhuliin Abja-Paluoja tervisekeskus Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee Tugimaantee 35 Iisaku–Tudulinna–Avinurme Riigitee nr 27 Rapla-Järavakandi-Kergu Tervisekeskus Elektriliitumine Abja, Kääriku fiider 3, Kurvitsa fiider 3, Niguli fiider 2

8
Sadeveepumplate hooldus- ja valveteenus Projektijuhtimise ja logistikateenused Aste Põhikool Purjespordikooli hoone Sadama tn kõnnitee Muuga sadama Läänemuul Hara, Rannu ja Viru jääksood Vaksali ja Kalevi ning Riia maantee ristmik Võhma spordiväljakud Tobia I pais Nelgi tee Liitmikud Töövahendid Mõisaküla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni OJV Vanausse AJ F2, Kuressaare AJ F2 Lepassaare-Orava fiider Eesti Vabaõhumuuseum Tartu keskuse OJV Riigiteede maakorraldustööd

7
Hardox terased Kanalisatsiooni- ja sadeveetorustik Laetav taskulamp Ehitustarbed Päikesepark Elamukvartal Loomalaut Kolga mõisa peahoone Elamurajooni elektrivarustus Jugla tee Suitsugaaside monitooringusüsteem

4
Kergliiklustee Saue linna kõnniteed Maanteeameti Jõhvi ja Narva teenindusbürood Laohoone Controller Prometos-DP/X Geoloogilised uuringud Rõhu katsepunkt Pajusi maantee Mustamäe Reaalgümnaasium Mess Productronica 2017 Elektrivarustus Generaator Jaotusalajaam

3
Moodulpinnad Moodultelgid Valga-Hargla 10 kV liin Jõhvi klienditeenindusbüroo Ühiselamu Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Vahuküla veetorustik, puurkaev Riigiteed nr 11280, nr 11285, nr 85, nr 1, nr 11250 Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Maxima kaubanduskeskus Riiska piirkonna veemajandusprojekti OJV Kinnistu liitumistööd Keskpingekaabel Tuuleveski Valgustuslambid Laadimisseadmed Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustikud Turuplatsi tänav Elektrivarustus Elektriliitumine

2
Kadrioru staadion Sulgemisarmatuur Pärnu maantee Sõru tuletorn Büroohoone Sademeveekanalisatsioon Korterelamu Kolemajad Kesklinna idaosa ühisvoolne kanalisatsioon Nõuni küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Tugimaantee 69 Võru – Kuigatsi - Tõrva Riigitee nr 21 Rakvere–Luige km 28,95-44,50 Saara–Venevere lõik Kõrvalmaantee 13115 Kohtla – Kohtla- Nõmme Hoone Ahu maaparandussüsteem Harku aleviku kaugküttevõrk Tööõppekeskus Tuhalao liftišaht Laohoone 0,4 kV elektrijaotuskilbid Elektriliitumine Nakkusosakonna hoone Eramu elektrivarustu Veetorustik Elektromagnet klapid Elektrimootoriga kahveltõstuk Ehitiste audit Kakumäe tee Vastse-Roosa alajaama fiider Mustla-Kärstna 15kV fiider Liitumisühendus

1
Teedevõrgu arengukava Elektridetonaatorid Ehitusmaterjalid ja koristusvahendid Liikuri tänav Mustakivi viadukt Jaama ja Puiestee tänavad Räägu tänav Raikküla kool Äri- ja tootmishooned Lagle puiestee Juurdepääsutee Lasteaed Põltsamaa kultuurikeskus Hoone Raudbetoonist detailid Sillamäe teed Viljandi-Vastsemõisa 15 kV fiider Haardetegurimõõturid Elektriliitumine Elektriliitumine Hobuveski Helitehnika Poostuse alajaama fiider 2 Kündja AJ F2 Passiivne tihenduslahendus Sadama hüdrodünaamiline modelleerimine Toolid Multispordiväljak Tõmmitsakomplektid Turvapollarid Plessi AJ F3