Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Elektrivarustus Ohtlike jäätmete käitlemine Äri- ja eluhoone Ikepera maaparandussüsteem Antsla Gümnaasiumi B-korpus Kiigeplatsi kinnistu Korterelamu Tugimaantee 51 Võisiku - Kuningamäe, tugimaantee 38 Mõhküla - Põltsamaa Kõrma maaparandussüsteem Korterelamud Kaubanduskeskus Keevitusmanipulaator ja keevituspea kandja Saksa suursaadiku residents Vändra alevi teed Ärihooned

30
Juuliku tee Veetorustik Sademeveetorustik Trepid Tundlik element Videovalve komplektid Katlamaja Kvartalisisene tänav Nõmme tee Korterelamud Paariselamu Bussiootepaviljon Lõpe kultuurimaja Kergliiklusteed ja valgustus Kõnniteed Tõrva keskväljak, torn ja bussijaam Kolga-Jaani kiriku park Veetorustik Kiisa jalgratta maja Kasemetsa jalgratta maja Ühendustee

29
Vanasadama kruiisikai valgustus Kooli tänav Ühissõidukipeatused Lihula linna soojatorustikud Liftide häälteavitus Tabivere mänguväljak Töövahendid niitude hooldamiseks Hoone Kullamaa valla teed Kõrvalmaantee nr 18162 Himmaste-Rasina Palmse mõisa allee Jõgeva-Kaarepere fiider Kõrkvere niidud Seadmekapid Laekvere valla teed Hiieranna liitumisühendus

28
Mõõtesüsteemide ja elektrienergia arvestussüsteemid Reoveepuhastuse deammonifikatsioonitehnoloogia Puhastusteenus Päikeseenergia tootmispark Elamud Sundventilatsioon Eterniidijäätmete kogumine Kohila valla teed Lintkonveierite käivitus- ja automaatikaseadmestik Elektriliitumine Veetorustikud Maantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla OJV Adavere mõisa peahoone Päikesepaneelide park Kõnniteed Pelletid Kaablikingad Tsingitud leht UV-seadmete varuosad Pumbajaam Ranna 110kV alajaam Elektriliitumine Raudsulfaadi doseerimisseadmed Soojustorustikud Vanasadama akvatoorium Tee asfalteerimine Büroohoone Vahenurme I alajaam fiider 1

25
Merekonteiner Residents ja korterelamu Äri- ja büroohoone Ärihoone Tuletõrjeseltsi komandohoone Hoone Rõngu 110kV alajaam Viru jalaväepataljon Valveteenus Puidugraanulid Karja alajaama F1 fiider Tahkuranna valla teed Viljandi linna tänavavalgustuse OJV Märjamaa valla valveteenus Maleski F1, Pihlaka F3 Jõhvi nr 85 alajaam Elektriliitumine Saraniidu F3 Nimivoolu suurendamine

24
Kõrvalmaanteed 13129 Savala – Arvila, 13162 Kalma – Avinurme Automaatväravad Tsentrifuugipumbad Põlevkivi teisaldamise teenus Vanamõisa vabaõhukeskus Keila jõgi Pärnamäe ja Lubja tee Biokütuse labor Puitalused Paadi alajaam Gaasitorustik Nõrkvoolutööd Koonga valla teedeehitus Leevaku hüdroelektrijaam Politseimuuseum

23
Sõtke jaama raudtee Sademeveekanalisatsioon Tartu linna kõrgusvõrk Kallemäe kool Katlamaja Kaugküttetorustik Korterelamu keskküttesüsteem Jalgtee Sotsiaalmaja Kivivillamatt Kakumäe-Viru-Jaagupi jalg- ja jalgrattatee Narva Pimeaed Palliväljak Abja-Paluoja reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonitrassid Ida regiooni liiklusohtlikud kohad Kehra linna teed Selisoo matkarada Mõisaküla kultuurimaja Seljamäe õppematkarada Tee 61 Põlva - Reola Vaivara vallamaja Tartumaa Tervisespordikeskus Kuulventiilid ja mudapüünised Varbla-Tamba 10 kV fiider Kummid ja voolikud Kuuma gaasi kontroller Ida-Viru maakonna LOK objektide auditeerimine Soolalahuse segistid Lokaatorseadmed

22
Tehniline mööbel Parkla, tänav Lillepi park Riigimaantee nr 19311 Lanksaare tee Ristmik Tallinna mnt kõnnitee Tootmishoone Kihnu muuseum Kaugküttevõrk Ida-Viru maakonna teetruubid Päikeseelektrijaam Rosma-Peri jalgratta- ja jalgtee Väike-Maarja tervisekeskus Kuressaare haigla hooldekodu Kaubandus- ja toitlustushoone Teras- ja malmvaludetailid Torud ja torupõlved Pöörlevad hammasrattad Traktor Veemõõtjad Elektriliitumine Nuki F7 ja Laikivi F1 Mustla ÕL Balti Elektrijaama kustutussiibrid Elektriliitumine Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustuse OJV Meierei Käina-Kärdla 35 (110) kV õhuliin Isikukaitsevahendid Aruküla 0,4 kV ÕL; Paenurme F1; Ruu F3; Tiigi F2 Oti fiider 4 Metskonna fiider 3 ja 4 Vastseliina valla teed

21
Ülase elamukvartal Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Käina valla teed ja tänavad Majutus-, õppe- ja eksponaadihoone Linnamüür Reguleerventiilid Lagedi lasteaia juurdepääsuteed, Päikese ja Kaare tänavad Nurgaelemendid Projekteerimisteenus Elamukvartal Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu - Ikla Lilleturg Materjalide ja seadmete transportteenus Maa-ameti Võru büroo Tuletõkkesektsioonid Elektriliitumine Elektriliitumine Aia tänava kõnnitee

18
Saku Gümnaasiumi algkool Alajaam Kotka reoveepumpla Narva Haigla Betoonvann Elektrivarustus Päikese-elektritoitesüsteemid Metsateed Hakkepuit Helme aleviku tänavavalgustus Vana-Koiola hooldekodu Viru tänav Puidugraanulid Puidugraanulid

17
Jaska sild novelLinna küla kergliiklustee Äri- ja tootmishooned Mäetaguse valla maanteed Kaevandus Tarvastu linnamägi Soode veerežiim Ülekäigukohad Elva Lasteaed Õnneseen Tori rahvamaja Multifunktsionaalne spordiplats Elektriliitumine Turvateenus Vooluhulgamõõjad Väljataguse tänav Äripindadega korterelamud Metsateed Võrgu ümberehitus Elektrivõrgu ümberehitus Keskpingevõrk

16
Kohtla-Järve tööstusala teed Hakitud jäätmepuit Jäätmejaam Lubja tee Riiasöödi tee Tehnoülevaatuspunkt ja logistikakeskus Mustamäe Tervisekeskus EEJ kütuse etteandeliin Lalsi I fiider 1, Lalsi II fiider 4, Odiste fiider 2 Metsateed Välitribüün Portatiivne väljatõmbeventilaator Elektrimootorite rihtimisseade Teisaldatav varjualune, joogivee transpordimahuti Ehitus- ja tarbekaubad Viljandi-Vardi 15 kV fiider Raasiku Põhikool ja Raamatukogu

15
CNC töötlemiskeskuse tõstemanipulaator Tallinna maantee Pirogovi plats Paisumisvuuk Ehituskaubad Tiibuste asendamine Tootmishoone Kaldtee Tankla Kergliiklustee Kose- Kose-Uuemõisa kergliiklustee Rõugu tänava kergliiklustee Liivi Päevakeskus Korterelamud Kostivere ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi OVJ Valga kesklinna kuurid Kose-Risti F-2; Kiviloo-2 F-1; Tuulimä Nõmme Põlvkondade Maja Tööstus- ja sadeveekanalisatsioon Linda, Tuuslari, Salme tänavad

14
Soojusvahetite puhastamine Ventiilide vahetus Iru Elektrijaama otseliini alajaam Speedglas filtrid Apteek Tanklapood Äri- ja puhkehooned Elamud ja bussiootepaviljonid Helikopterite maandusmisplats Lasnamäe lasteaiad Kivivillakoorikud Pihlaka, Kreegi tänavad Riisipere lasteaed Korterelamu Ventilatsioonisüsteemide hooldus Ülejõe tänav Ülesõidu ehitus Liikuvusuuring Rae valla põhjapiirkond Korterelamu

11
Tänavavalgustustööd Haldus- ja korrashoiuteenus Odra fiider 7, Ässi fiider 3 Saviaugu fiider 2 ja 4, Pilistvere fiider 6 Sammuvate ekskavaatorite plokid Ääre, Opmanni, Mikumäe alajaamad Kadastiku karjääri koristamine

10
Pikk tänav Elamud ja ärihooned Uurimistööd Spordihooned, hotell Venteri tee Sargvere keskushoone Kadrioru kaugkütte võrgupiirkond Kergliiklusteed Lasteaedade territooriumid Parkla, kõnnitee Rannavärava-Ohepalu, Vohnja-Ohepalu tee Turba käsipuur Keskküla tänav Türi Ühisgümnaasium Toorkumm

9
Libedusetõrje sool Diiselgeneraatorid Üksik- ja korterelamud Erahooldekodu Kehra raudteejaam Sutlema-Hageri-Kohila kergteee Üliõpilaselamu Jalg- ja jalgrattatee Tänassilma jõe lamminiidud Elektriliitumine Liitumisühendus EEJ tuhaärastusteenistuse administratiivhoone Koosa piirkonna teede talihooldustööd Välgi piirkonna teede talihooldustööd Tatra-Otepää-Sangaste maantee 6 kV õhuliin Abja-Paluoja tervisekeskus Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee Tugimaantee 35 Iisaku–Tudulinna–Avinurme Riigitee nr 27 Rapla-Järavakandi-Kergu Tervisekeskus Elektriliitumine Abja, Kääriku fiider 3, Kurvitsa fiider 3, Niguli fiider 2

8
Sadeveepumplate hooldus- ja valveteenus Projektijuhtimise ja logistikateenused Aste Põhikool Purjespordikooli hoone Sadama tn kõnnitee Muuga sadama Läänemuul Hara, Rannu ja Viru jääksood Vaksali ja Kalevi ning Riia maantee ristmik Võhma spordiväljakud Tobia I pais Nelgi tee Liitmikud Töövahendid Mõisaküla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni OJV Vanausse AJ F2, Kuressaare AJ F2 Lepassaare-Orava fiider Tartu keskuse OJV Riigiteede maakorraldustööd

7
Hardox terased Kanalisatsiooni- ja sadeveetorustik Laetav taskulamp Ehitustarbed Päikesepark Elamukvartal Loomalaut Kolga mõisa peahoone Elamurajooni elektrivarustus Jugla tee

4
Kergliiklustee Saue linna kõnniteed Maanteeameti Jõhvi ja Narva teenindusbürood Laohoone Controller Prometos-DP/X Geoloogilised uuringud Rõhu katsepunkt Pajusi maantee Mustamäe Reaalgümnaasium Mess Productronica 2017 Elektrivarustus Generaator Jaotusalajaam

3
Moodulpinnad Moodultelgid Valga-Hargla 10 kV liin Jõhvi klienditeenindusbüroo Ühiselamu Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Vahuküla veetorustik, puurkaev Riigiteed nr 11280, nr 11285, nr 85, nr 1, nr 11250 Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Maxima kaubanduskeskus Riiska piirkonna veemajandusprojekti OJV Kinnistu liitumistööd Keskpingekaabel Tuuleveski Valgustuslambid Laadimisseadmed Veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustikud Turuplatsi tänav Elektrivarustus Elektriliitumine

2
Kadrioru staadion Sulgemisarmatuur Pärnu maantee Sõru tuletorn Büroohoone Sademeveekanalisatsioon Korterelamu Kolemajad Kesklinna idaosa ühisvoolne kanalisatsioon Nõuni küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Tugimaantee 69 Võru – Kuigatsi - Tõrva Riigitee nr 21 Rakvere–Luige km 28,95-44,50 Saara–Venevere lõik Kõrvalmaantee 13115 Kohtla – Kohtla- Nõmme Hoone Ahu maaparandussüsteem Harku aleviku kaugküttevõrk Tööõppekeskus Tuhalao liftišaht Laohoone 0,4 kV elektrijaotuskilbid Elektriliitumine Nakkusosakonna hoone Eramu elektrivarustu Veetorustik Elektromagnet klapid Elektrimootoriga kahveltõstuk Ehitiste audit Kakumäe tee Vastse-Roosa alajaama fiider Mustla-Kärstna 15kV fiider Liitumisühendus

1
Teedevõrgu arengukava Elektridetonaatorid Ehitusmaterjalid ja koristusvahendid Liikuri tänav Mustakivi viadukt Jaama ja Puiestee tänavad Räägu tänav Raikküla kool Äri- ja tootmishooned Lagle puiestee Juurdepääsutee Lasteaed Põltsamaa kultuurikeskus Hoone Raudbetoonist detailid Sillamäe teed Viljandi-Vastsemõisa 15 kV fiider Haardetegurimõõturid Elektriliitumine Elektriliitumine Hobuveski Helitehnika Poostuse alajaama fiider 2 Kündja AJ F2 Passiivne tihenduslahendus Sadama hüdrodünaamiline modelleerimine Toolid Multispordiväljak Tõmmitsakomplektid Turvapollarid Plessi AJ F3