OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Käokella elamurajoon Elektrijaama tee Tuulelipp Teekatete taastamine Elektriautode laadijad Varbla-Piha 10 kV fiider Puitmastide asendamine F2:Metsküla:(Võhma) Reduktorid

28
Lammutustööd Lätiroo-Veelikse maaparandussüsteem Mäetaguse päikesepaneeli plats Korterelamud Pesula ja kiirsöögikoht Moodulmaja Eluhoone Orava rahvamaja Töökoda-garaaž Riigitee nr 11 Tallinna ringtee F1:Mullisepa:(Võhma) Toruahi Ristmik Sinimäe katlamaja Elektriseadmestiku jaotla hoone Valvesignalisatsioon Puhurid Soojussõlmede hooldus

27
Aiad Truup Truup Ujula-spaahotell Kunstlumesüsteem Tootmishoone Laohoone Korterelamu Kompaktlaadur Kasutatud suusarajatraktor Elektriliitumine F1:Mullisepa:(Võhma) Toidu- ja tööstuskaupade kauplus Pumbad ja varuosad Trosslint

26
Äri- ja eluhoone Äri-ja tööstushoone Kagukeskus Lasva rahvamaja Päikeseelektrijaama(de) Mobiilsidemast Korterelamud Elistvere mõisa ait Lasteaed Sõleke Vee- ja kanalisatsioonitorustik Ärihoone Nõmmeotsa: (K-Nõmme) F1 LED-valgustus M. Härma Gümnaasium Kummikattega konveierilint Kuivtrafod Õhufiltrid Rõuge Vallamaja Pereelamu Kääpa Noortekeskus Võru linna jõuluvalgus Saue valla tänavad Palgikoorija Viru-Nigula valla koolid

25
Põlva maleva kinnisasjad Estonia kaevanduse tuulutusšurfid Palgi koorimisliini 15/0,4 kV trafo Kikka AJ F4 Liikuvterad Jüri Tervisekeskus Valipäe F1 Võrumaa maleva staabi- ja tagalakeskus Hoolduskoristus- ja eripuhastustööd Terastooted Põlvamaa Malev Laisi tee Korterelamu Tuletõrje veevõtukohtad Linnu- ja loodusvaatlustorn Saapasoo, Sõmerlaane ja Tootsi maaparandussüsteem

22
Liivapuistur Tootmishoone Põlemissüsteem Atsalama puhkeala Elektriliitumine Muuga sadama reoveepumplad Karaski-Mäe-Veski tee Keila tänavavalgustuse OJV Saematerjali tootmishoone Sauga Tehnopargi OJV

21
Korterelamud Katlamaja-saun-pesumaja Liiklusmärgid Panga loodusmaja, infokeskus Sotsiaalhooned Segupakendi vedu Raadimõisa Konsum Salme kauplus Sotsiaalteenuste kompleks Pudivere alajaama F2 Priipalu I AJ F2 Haldushooned Väravaautomaatika hooldus Veeldatud maagaasi seadmestik Nõrkvoolusüsteemide tehnohooldustööd

20
Isolatsioonitööd Tootmishoone Äriruumidega korterelamu Büroo- ja tootmishoone Vaakumdeaeraator Tootmishoone Mobiilne välilava Võrgulülitid Elektrivarustus Venemäe vaatetorn, Oandu-Ikla matkatee

19
Hotell Strand Toitlustus- ja majutushoone Paekivi müür Mänguväljak Elektriautode laadijad

18
Paasvere PÜ-23, Venevere PÜ-17, Kõrve TTP-412 maaparandussüsteem Teekatte roopad Tedre tänav Takupere tee Etola Grupi ärimaja Korterelamud Türi Põhikooli staadion Puhastusteenused Ehitusprojektide ekspertiis Korterelamu Elektriliitumine Sammaste F4 Võpsiku komplektalajaam Jalgpallikompleks Heinateomasinad Elektrivarustus

15
Ämari toitlustuskompleks Lehtma sadam Tammiku liivakarjäär Aardlapalu liivakarjäär Koristusteenus RMK külastusalade külastusobjektid Üliõpilaslinnak Tallinna Malev Vändra katlamaja Koristustarbed

14
Vetelpäästetorn Tänavavalgustus Liiva-Kiviaru-Orajõe maaparandussüsteem Veskimetsa puhkeala Remondi- ja teenindushoone Äri- ja tootmishooned Elamud Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Kiisa turuplats Jalakäijate sild Eerika äripark Tabasalu 110/10 alajaam Parkla Hüdraulikaõli Vahetuspakett

13
Ehasalu tee, Lustiaia tee, Musomägi tee Peetri Pargimajad Mahu Külaseltsi maja Autokeskus Korterelamu Traktor Linnupargi elamurajoon Herbert Masingu kool

12
Vladimiri kirikuhoone Farmikompleks ja biogaasijaam Tori valla tänavavalgustus Põlva valla tee nr 6190006 Laane-Mustajõe Antsla veetöötlusjaam Jalgratta- ja jalgtee Äri- ja eluhoone Korterelamu Hekkide pügamine Kliimaseadmete hooldus Elamurajoon Kraanatee remont Aherkivimi punkrihoone Vikati sadam

11
Lubja kraavid Raba kraavid Kihnu helikopteriplats Korterid Haapsalu pilootala sademevesi Korterelamu Tartus Veetorustik Võru valla korterid Tänavavalgustus Mööbel ja inventar Raadamisjärgne freesimine Võrgulülitid Suusaraja traktor Palgihaarats Puurpinkide puurimisinstrumendid Releed TŠ-65V ja BS-DA Saare-Alatskivi 15 kV fiider

8
Elamud Veterinaariainstituudi hoonetekompleks Ärihoone Harvendusraie- ja kokkuveoteenus Puhastuskeemia, majapidamispaber ja -tarbed Ketilüli varuosad Muuga jaama kontorioone ja töökoda Korterelamu Lääneranna valla üldplaneering

7
Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu - Ikla, Uussilla Elamud Võhma koolimaja Törzapi tee Elamud Pärnu Päikese kool Elamud Varese sadam Äri-ja tootmishooned Raudteeülesõit Elektriliselt reguleeritavad lauajalad Elektrivarustus Lumetõrjetööd Korterelamu Jääkreostuse likvideerimine Korterelamu Rõuge Koostöökeskus

6
Turu bussipeatus Äri- ja tootmishooned Rõngu jäätmepunkt Rannu Kool, Konguta kool Kahveltõstuk Lumekahur ja rajatrakt Päästedepoo Elektrivarustus Büroohoone Vee- ja kanalisatsioonitorustik Administratiivhooned Põhja-Pärnumaa valla haridusasutus

5
Korter Elamud Bussiootepaviljonid Jõõdre seltsimaja Raamatukogu Audru polder Järvamaa Kutsehariduskeskus Siirdekalade rändetingimused Ühiselamu esine ala Elektrivarustus

4
Vee- ja kanalisatsioonitorustik Võru valla ühisveevärk Hundipea sadama teenindushoone Hooldekodu Äri-ja tootmishooned Ääsmäe Külakeskus Äri ja eluhooned Lääne- ja Lõuna-Eesti siseruumid Spordiinventar Tänassilma tee

1
Sikassaare-Nasva 35/10(110) kV õhuliin Kaalukoda, pumbamaja, ladu Kolhoosi tee Üksikelamud Tammiste hooldekodu Pariisi maja Tartu Kutsehariduskeskus Väikesadamad Korterelamu Värvimisvarustus