OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Ohtlikud jäätmed Prügikastid Äri- ja tootmismaa kinnistud Parkla valgustus Treipingi lünett Liiva Logistikapark Kopa traaversid Kuigu tee P66 UPSi ruum Tänavavalgustus Energiasäästu teenus Tugimaantee nr 45 Tartu – Räpina - Värska Välitreeningseadmed Tugimaantee 13 Jägala-Käravete, kõrvalmaantee 15126 Ambla-Tamsalu Autokütus Automaatne finantsinfo Autokütus Tartu Tamme Kool Elektriliitumine

28
Põltsamaa-Rutikvere lõik Auguremonttööd Raudbetoonsillad Korterelamu Naaritsa aedikute kompleks Tallinna Muusikakeskkool Emajõe 110/10 kV alajaama trafod Allmaa jaotuskilbid Raudtee tänav Äri- ja eluhoone Kalatrepp Haldushoone Videokonverentside seadmed Veesõidukite kered ja pontoonid Loona AJ F2 ja F4 Büroomööbel Klassiruumi mööbel Viru malev Microsoft Office

27
Kunda jõe paisutamine Turismihooned Lõunakeskuse jäähall Elamud Narva Muusikakool ja Paju kool Hobu- ja vabaajakeskus Teekatte märgistus Virtsu reoveepuhasti Mäetaguse 35/10 kV alajaam Reola kultuurimaja Koolitusmaterjalide ja meenete kujundus ning valmistamine Elektritööd Paide riigigümnaasium Tartu-Valga raudteeliin Välisterritooriumi korrastamine Madalpingevõrk Andmesidevõrgu baasinfrastruktuur Eritellimusmööbel IT seadmed Tahvlid ja stendid IT võrguseadmed Tööelu portaal Tulemüür Sisekaitseakadeemia koduleht Välikäimlateenus Liinipinge muutmine Koigi valla teed Tukka AJ F2

26
Magistraalveetorustik Ridaelamu Põhjala keskus Lauptihendi rõngad Ladude kompleks Õlipuhastusseadmed Üldhooldekodu 110-330 kV jõutrafod Välitualett Paneelkonveieri jaotla hoone Kaldtee Sigalahoone Türi kuivenduskraavid Paneelkonveieri elektriseadmed Kruusa purustamine Lammutamine Aruküla mõisa park Palga- ja Personalimoodul Sademeveesüsteemi OJV Korterelamu

25
Veetorustik Koolma-Piilse tee Villiksaare-Sadrametsa-Roobi-Kauksi Rasketehnika kompetentsikeskus Kaalu ja Turu tänavad Tunnel ja viadukt Kohtla-Järve Keskraamatukogu lasteosakond Elektriharjad ja hoidikud Hipodroomi elamupiirkond Garaaž-töökoda Elamu Äri- ja eluhoone Eramu liitumine Lagedi liiklussõlm Freespuru Soojusmajanduse arengukava UV-VIS ja CD spektromeetrid Pindamistööd E-arved Traktor, lisaseadmed Ehitajate tee Elektriliitumine

22
Trema gaasipuhastite osad Türi raudteepeatuse parkla Tõrva politseimaja Riste F4 Pühaste AJ F3 Masstrükkimine ja arhiveerimine Elamu Elamu Elektriliitumine SAP-iga liidestunud süsteemid Läti F1 Hoone fassaadid Teelõik

21
Toila SPA puhkekeskus Ärihoone Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee Laagri ümbersõit Klooga aleviku lipuväljak Vabaõhu spordiraja/mänguväljak Tootmishooned Riigimaantee nr 43 Aovere-Alatskivi-Omedu Meoma-Alatskivi Katastriüksuste moodustamine Värska sild Kauksi sild Tootmishooned Sonda valla haljasalad Pärnu Vana Turg Korterelamu Kivieemaldid Korterelamud Teekattemärgistus Saue linna laululava Lipa AJ F4 Elektriliitumine Liitumisühendus Torustikud Elektriliitumine

20
Kogudusehoone Tootmis- ja büroohoone Külakeskuse hoone Päikeseelektrijaam Võimlahoone L. Koidula Gümnaasium Illuka alajaam Pöördadrad Korterelamute elektrivarustus Soojusarvestid Omniva geoportaal Veebipõhine kaardirakendus Puidutööstuse tarbimisvõimsus Asutuste siseveeb Toodrid Mööbel Lihula klienditeeninduse ruumid Aknakatted Sademeveetorustik Elektriliitumine Lubjakivikillustik Tahvlid Metallmööbel IT seadmed Kliimaseadmete hooldus Vedukauto

19
Kergliiklusteed, sõiduteed Pakend Ekskavaatorid ja kallurauto Laagri kinnitusvahendid Tulekindel paber IT-seadmed Räpina Loomemajanduskeskus Rööbaste tükeldamine Korterelamu Valgjärve AJ F3 Kallurauto Regionaalhaiglale kunstiteosed Korterelamud Elektriliitumine Mootorikütus Riigimaantee nr 11176 Padise-Kurkse-Harju-Risti Eritarkvara

18
Puit Ärihooned Ärihoone Riigimaantee nr 19211 Mõisaküla - Metsavere Ühistute tee Nuki-F3 Valguskaablid Andmebaas Veelikse AJ F1 Sülearvutid Maanteeameti infosüsteem

15
Surju teed Rikastusvabriku konstruktsioonid Torude otseõmblus Instrument EE Õlitööstuse hooned ja rajatised Äriruumidega elamu Valgustuspostid Kinnistute peakaitsme nimivool Busspeatused Kanutiaia Noortemaja Katlamajade tehnohooldus Hooldusteenus Sülearvutid Trükkimisteenus Jäätmekäitluskeskus Meierei AJ F1 ja F2 Loomaveohaagis Elektrivarustus Merevalve keskuse raadiojaam

14
Tulemüür Vertica litsentsid VMware tugiteenus Kangsti AJ F3 Paneelide remonttööd Kunstmurukattega jalgpalliväljak Laadurveokite varuosad Viljandi ringristmiku jalakäijate tunnel Kergliiklustee Linna soojustorustikud Pärnasalu põik Lihula valla kruusakattega teed Eesti Panga kontomoodul Läbivalgustusseade II Riigitee nr 8 Tallinn-Paldiski Digitaalsed luubid/lugemistelerid Arvutid ja projektorid

13
Pirita jõeorg Haljasalad ja pargid Bussipeatuse heakorratööd Teelõik Nöörimaa 10 kV AJ piirdeaed Büroohoone Mõniste sild Spordiklubi Tallinn-Rapla-Türi maantee Teed ja tänavad Vinso teed Hummuli Põhikool Kuremäe avalik ruum Metallsild Kuuste-Haaslava fiider Vähikasvandus Gaasitorustikud Hummuli puhkeala Kirmsi AJ F2 ja Männisalu AJ F3 Puude langetamine Euro mündivoldikud Alajaamade automaatikakapid Elektriliitumine Spordiinventar Vanasadama hoone Pärnu Niidupargi Kutsehariduskeskus

12
Tamme pst kõnnitee Tartu Descartesi Lütseum Mängu- ja spordiväljak Killustik Paljassaare sadama kai nr 40 Saarepeedi AJ F2 Keskkonnamõjude hindamise teenus Puugi AJ F3 Orava vallamaja Soojamajanduse arengukava Soojamajanduse arengukava Gaasijaotusjaamad Torulõigud nr 18226 - 18227 Koidma-Metsaküla tee, Pihla oja Elektririkete vähendamine Tehnohooldusteenus Elektrivarustus Veebileht Elektriliitumine Elektrivarustus Mess Eurosatory 2016

11
Kivi tee Veetorustik Veetorustik Ülekäiguradade valgustus Ridaelamud Laohoone Korterelamud Keemiline töötlemine Displei Biokütuse etteande kompleks Tootmishoone Türi tehisjärve kiik Põhjaka sotsiaalmaja Wi-fi tugijaamad Puka aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid Alajaamade RTU kapid MS Dynamics AX, lisarakendused Politsei- ja Piirivalveamet Elektrivõrk

8
Kadrina huvikeskus Mänguväljak Sulaoja F1 Kilevoolik Kiisa AJ F1 Elektritööd Lõhkelaengute fiksaatorid Põleti düüsid Soojajaama ülevoolud, laudteed, purded Pump Track rattapark Pärnu supelranna väljakud Elektritööd Rannaküla AJ F2

7
Vasta kool Valga raudteejaam Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Pirita jõeoru maastikukaitseala Lao/tootmishoone Pindamistööd Tsement Korterelamu Korterite remonttööd Teemärgid, tähispostid ja liiklusmärgid Jõhvi raudteepeatuse parkimisalad Karu-Kärla 10 kV E-arveldaja hooldusteenus Olemasolev 1617AJ Elektrilevi alajaamade keskpinge jaotlad Transiitvedude teenustekompleksi lahendus Rootsi AJ F1

6
Administratiiv- ja hariduskeskus Turismitalu Toitlustus-majutushoone Liiva vedu Värvimetall Müügipaviljoni elektrivarustus Emajõe alajaam Võrguvaba elektriühendus Veeldatud maagaas Tõkke tänav Lai tänav Tugimaantee 24 Tapa-Loobu Maardu tänavavalgustus Raadi ringtee Valvekaamerad Välisvalgustus Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Sõru F3 Hoiatusmärgid ja viidatahvlid Elektriliitumine Tallinna vanalinna 3D-rakendus

5
Peetrituru tiik Karjääride korrastamisprojekt Tankla Korterelamu Toitlustushoone Laoruumid Pakikäsitlusliin Murutraktorid Korterelamu Tootmishoone Elektrimaterjalid Tootmishoone Tehnilised vedelikud, määrdeained Liitumisühendus Elektroonilise valve seadmed Veolubade infosüsteem Kasutuseta territoorium Ühekordsed klienditrükised Keskpinge kaabel Saue Gümnaasiumi ujula Jeti PÜ-141

4
Elamud Välisvalgustus Külmvormitud profiilid Siemens seadmed Piluvõred Keevitusvahendid Roostevaba materjal Korterelamu Büroohoone Korterelamu Äri-eluhoone Äri- ja tootmishooned Välitööd Tootmishoone Simuna 35/10 kV alajaam 35 kV kaabelliin Riigitee nr 15 Tallinn - Rapla - Türi, riigitee nr 29 Märjamaa - Koluvere Teenusesüsteem Anija valla haljasalad Munitsipaalelamu Tööstushoone elektrivarustus Hügieenipaber Välisvalgustus Joogiautomaadid Uuringuprogrammi koostamine

1
Õli taseme vaateklaas Sidevahendid Vahuaine kontsentraat Antsla-Kobela kergliiklustee Lintkonveierite ajamid Wifi väljaehitamine ja seadmete rent Mäetaguse puhkeala Veevarustus ja reoveemahuti Mänguväljakud Põlva riigigümnaasium Vallalehe trükkimine Vee-ja kanalisatsioonipumbad Mänguväljak Sademeveesüsteemid Tagastuvmuda vooluhulgamõõturid Reoveepuhastussüsteem Laagri 110/35/10 kV alajaam Kadrioru Pargi jalgtee Soojamajanduse arengukava