OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Tootmishoone Äriruumidega korterelamud TTÜ Väikelaevaehituse kompetentsikeskus Külvandu-Käpajärve tee, Külvandu vahetee Ärihoone, alajaam Ärihoone Riigimaantee nr 24174 Mustla - Pahuvere Lasteaed Kaseke Kambja ja Olevi jaotusseadmed Endla 110/35/6kV alajaama kaablitunnel Tulekustutusautomaatika Teetööd Tööstusjäätmete prügila Veehaarde mobiilne varugeneraator Arhiiviriiulid Frontaalrataslaadur

28
Tootmishoonete ühenduskoridor Peterburi ärikvartal Saku aleviku reoveekogumisala Munitsipaalelamud Tuhaaru tee ja Turvaste tee Õppe-, tervise-, spordi- ja suusarada Tõnni AJ F1 Haigla tänav, Kooli tee ja parkla Kettapõhine varunduslahendus Torva I AJ F1 Kaardimõõdistamine GPS seadmed tarkvara litsentsid Aravete võimla Äksi-Harmi-Riidamäe tee DSEI 2015 messistend Ambla valla teed

27
Büroohoone Biotoopide kaart Kergliiklustee Tuha vedu Kondensaadivee ärajuhtimine Jätkuhülss Sademeveetorustik Hageri apteek Sõmerpalu Põhikool Valga külastuskeskus Rabade taastamiskavad Maanteede tehnilised projektid Liitumisühendus Hakkepuit Kauri 0,4 kV õhuliin F1 ja F2 Juhitoolid Fiidrid Autopesula Teed Tallinna alajaamad nr 205 ja 206

26
Kummikompensaator Tolmuvabad katted Sadulveok Kergliiklusteed Tootmise juhtimise arendussüsteem Kallurvedude teenus Elamurajooni liitumisühendused Karjääri AJ F4 Cummins mootorite hooldusteenus ja varuosad Ruusa maaparandussüsteem Pärsti lasteaia katlamaja Võhandu tänava ühiskanalisatsioon ja -veevärk IKT riistvara Tapa remondihall

25
Alemäe tee Õppehoone Microsoft Enterprise Agreement ISKE konsultatsiooniteenus Mänguväljak Antsla linna ja Kraavi küla teed Kungla tänav Vana anatoomikum Korterelamu Välimööbel Kõidama korterelamu Study in Europe messide registreerimissüsteem Liitumisühendus Elektrivarustus

22
Prügilate likvideerimine Märgid ja teekattemärgistus Tuletõkkeuksed Lasteaed Terake, Kurtna Kool Studstrup’i elektrijaam Toru Jürisoo tee, Võllaste tee Terasvalutoorikud Toruarmatuur Leht Äravoolutrappide torustikud Puur Balti Elektrijaama tootmisala Vee- ja kanalisatsiooniteenus Parkimisteenus Traktori rentimine Taaliku sadama liitumisühendus Veokastid

21
Rannahooldus ja koristusmasin BT 2000 Pereelamud Sõmeru põllu AJ F1 Settelahendusväljak Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustus Korterelamu Enefit-280 ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemid Aurukatlamaja Kareda keskkonnajaam Terepi AJ F2 Välikemmergute rent Tehopoli hooned Haanja valla jäätmevedu Riigikaitserajatised Büroohoone Kullamaa AJ ja Lõpu AJ, Goldingu AJ ja Pumpla AJ Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt

20
Siimani ja Suure-Jaani II alajaamad Riigimaantee nr 11240 Tõdva-Hageri Komplektalajaam nr 6415 Pärnu maantee sõidutee Tootmis-, laohoone Püha Nikolai kirik Elamu Vaksali jalgratta- ja jalgtee Laut ja sõnnikuhoidla Imavere reoveepuhasti Viru JVP lasketiirud Lao- ja büroohoone Tootmishoone ja remondikorpus Kiisa - Kohila kergtee Meremäe Õpetajate Maja Elektrivõrgu peakaitsme suurendamine Suure-Kõrtsi AJ F3 Raudteetehnika värvimisteenus Paepargi tee Jahutusseadmed

19
Parkimismaja Angaar/laohoone Pajusi PÜ - 124 maaparandussüsteem Tammiste kergliiklustee Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Riigimaantee nr 19201 Pärnu-Jaagupi - Kalli Tomuski ja Paala tee ristmikud Rootori parandamine Klambrid Varugeneraator Vee tänav Katastriüksuste moodustamine Luminestsentsmaterjalid Kodasoo maaparandussüsteem Miniekskavaator Liitumisühendus

18
Metallidetektorid Nõo aleviku katlamaja Ranna-ala kergliiklustee Üksikelamu Äri- ja eluhooned Pritsu tee Pereväljak Tallinnamadala tuletorn Konuvere maaparandussüsteem Äripindadega korterelamu Merevee tuletõrjetorustik Veetorustik Uus-Kuuli MÜ elektrivõrk Komposti käitlemise seadmed Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Sademeveetorustik Veetorustik Hoone ja territooriumi korrastamine Kruusa ostmine Veeühendus Kruvihaaratsid Valga raekoda Elektrivarustus Liitumisühendus ePäevik Vabriku park

15
Sõel Malmvalutoorikud Bussiootepaviljonid Lüllemäe AJ F4 ja F5 Sadama kai nr 11 Valga kutsehariduskeskus PMKK toolid Uderna AJ F2 Viilhall Ärihoone elektrivarustus Turbomolekulaar- ja vaakumpumbad Söökla teeninduslett Manilaiu tulepaak IT seadmed Liinipinge muutmine

14
Luhtaru 10/0,4 kV alajaam Pöide valla teemaplaneering Kuumi turbatootmisala Riigimaantee nr 11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna Autoteenindus- ja parkimishoone PERH jalgrattaparkla Jaama park Koguduse ruumid Piirkonnaalajaamade faasivoolutrafod Kruusa AJ F6 Heakorrateenus 2 Makseterminalid Kinnistu peakaitsme suurendamine. Reisijate ootesaal Tsitre vaatetorn, Oandu-Võsu matkarada Viimistluslabor Mehhaanilised seadmed Alajaam nr 14, alajaam nr 1067, alajaam nr 954 Kontoritarkvara MS Office

13
Vällisvalgustus Raba tee Hooldustööd Sotsiaalkeskus Rekletonihall Komplektalajaam Korterelamu Korterelamu Elektrijaama plokid nr 1, 2 ja 7 Elva-Rõngu 15 kV fiider Sarapuu paisu omanikujärelevalve Objektide hooldustööd Alusklaasid ja kasseti markeerimise seadmed Kudjape F1 Aruste AJ F3 Palovere ja Vana-Saaluse teed Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Reklaamkleebised Laserabsorbsioon gaasianalüsaator Elektrivõrguga liitumine Elektrivõrguga liitumine Ida- Niidu Lasteaed

12
Lasteaed Helika ja Kannike Eesti-Soome gaasitrass Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Korterelamu Tänavavalgustid Kaasikaia küla tee Raasiku valla soojamajandus Vasula ja Ammeluha puhkealad Jäätmete eemaldamine Alajaamad nr 205 ja 20 Tänavapuhastusmasin

11
Kergliiklustee Võru Kesklinna kooli töökoda Kasutud ehitised Kaubavagunite pöördvanki valudetailid Kaubavagunite pöördvankrite valudetailid Konveierite komponendid Platvormid Terasvalutoorikud Ülesõit Ellerheina tänava ja Nõmme tee ristmik Keskkonnamõjude hindamine Saviranna tee Spordiväljak Laoruumid Kontoriseadmed Muuga sadama raudteeülesõidukoht Järvselja seirejaam Serveriruum Jääraka AJ Büroomööbel

8
Auruarmatuur Administratiivolmehoone Naftasaaduste kaitse Korterelamu Kõnniteed Lauri AJ F3 Kobratu ja Tõlliste sild Arbu tänav Lilli AJ F3 Termo CTP plaadimasina Puhkekeskus Reostustõrjekonteinerid Riigimaantee nr 51 Viljandi - Põltsamaa Positsioneerimisteenus

7
Tartu maantee ringristmik Sooblase maaparandussüsteem Tudu ja Ambla kõnniteed Ait-kuivati Neanurme küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga Sae kalapääs Põlva asfaltbetoontehas Elamurajoon Ärihoone A.H.Tammsaare tee Teed ja parklad Tartu maantee Kuivtrafo Busspeatus Jaotuspunkt Lemmikloomade hoiupaik Põltsamaa valla haljasalad Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikujärelvalve Vätta AJ F2 Ohepalu looduskaitse- ja Struuga maastikukaitseala Tartu Maleva hooned ja territoorium Plasma-aktiveeritud keemiline aursadestus

6
Utesuu liivakarjäär Puitmaterjal Keskplatsi kõnnitee Elektripaigaldised Õppe- ja salvestusseadmed Eesti Teadusinfosüsteem Haldus- ja hooldusteenus Illuka lastepäevakeskus Taandamisreaktor Killustik Söökla Loendur ning foto- ja videotehnika Tallinn-Väike veduridepoo Akadeemia tee Läti sild, Mulgi kraavi sild Laelatu Bioloogiajaam Käigusillla simulaatorid

5
Basseini hoone Elamurajoon Päri II seemla piirdetara Kinnistu liitumisühendus Alajõe-Kauksi fiider Aianduskooli kasvuhoonekompleks Lasteaia Karikakar mänguväljak Polla AJ F2 Kinnistu peakaitsme suurendamine Karja tänav Töölaua ost ja paigaldus Dataprojektor ja elektriline ekraan Hosby sadama-ala "Lean technic" Raudteelõigu renoveerimise omanikujärelevalve

4
Kõnniteed Kõrgessaare tee Savikõrtsi F2 Villa AJ F5 Fiidri haruliini rekonstrueerimine Korterelamud Vanasadama kai nr 16 Stabiliseerimistööd Lüüsa AJ F1 Vee- sadevee- ja kanalisatsioonitorustikud Mälgi küla puurkaev ja joogiveetöötlusjaam; Väike-Konguta küla kanalisatsioonisüsteemid Viktoria bastion Kuressaare linna teed Lõuna regiooni ülekatte objektid Krati tee L1, 2, 4 ja 6